Vårt mentala raffset

Skönhet kommer inifrån och det gäller även vår självkänsla. Som egen företagare anser jag att min självkänsla kan liknas vid företagets mål och värderingar. Ett företags själ består av personalens kollektiva känsla och förståelse för företagets mål och värdegrunder. Varje individ ansvarar för arbetsklimatet på sin arbetsplats, likväl som för sitt eget privata välmående. Föreläsningen är lämplig för den som vill stärka sin egen, sina medarbetares och/eller hela organisationens självkänsla. Jag bjuder på många skratt och mycket ”tänk utanför boxen” och den lämpar sig

därför särskilt väl på en kick-off. Många väljer att lägga den direkt efter lunchen (då paltkoman slår till) och det tar jag som en utmaning såväl som en komplimang.