När livet inte blir som man tänkt sig

Jag har turnerat landet runt i över tio år med den här föreläsningen. Oavsett om publiken har bestått av allmänhet, studenter, pensionärer, sjuka, friska eller anställda inom såväl privat som offentlig sektor, så har alla kunnat känna igen sig. Föreläsningen kom till efter att jag fick diagnosen Parkinsons sjukdom när jag var 45 år. Den vänder sig till alla, och handlar om hur vi kan bli bättre på att hantera motgångar. Allt från små vardagliga käppar i hjulet till stora omvälvande händelser som sjukdomar och dödsfall i familjen.

Det blir mycket humor men bitvis även gripande då jag utgår från några jobbiga händelser i mitt liv. Åhöraren får insikt i hur vi reagerar spontant, men även tips på hur vår plastiska hjärna kan tränas att lättare hantera förändringar i livets bergochdalbana. Här nedan kan du se ett smakprov ur föreläsningen. Inspelningen är gjord i Stadshallen i Lund.