När livet inte blir som man tänkt sig

Den här föreläsningen har Fredrik turnerat landet runt med i över fem år. Oavsett om publiken består av allmänhet, studenter, pensionärer, sjuka, friska eller anställda inom såväl privat som offentlig sektor, så kan alla känna igen sig.

Föreläsningen kom till efter att Fredrik fick diagnosen Parkinsons sjukdom när han var 45 år. Den vänder sig till alla, och handlar om hur vi bättre kan hantera motgångar. Det kan gälla allt från små vardagliga käppar i hjulet till stora omvälvande händelser som sjukdomar och dödsfall i familjen. Med hjälp av mycket humor och på ett bitvis rörande personligt plan delar Fredrik med sig av händelser i hans liv. Åhöraren får insikt i hur vi reagerar, men även praktiska verktyg till hur vår plastiska hjärna kan tränas att lättare hantera förändringar och livets stora utmaningar.